Organizatori

Festivāla organizators un ģenerālsponsors ir uzņēmēju apvienība Jurmalove. Galvenais asociācijas mērķis ir pozicionēt Jūrmalu kā pasaules klases kūrortu. Lai izstrādātu vienotu pilsētas tēlu, asociācija kopīgi koordinē darbu ar uzņēmējiem, sniedzot atbalstu pašvaldībai un uzlabojot pilsētas pievilcību tūristiem un investoriem, kā arī strādā ciešā sadarbībā ar valsts un starptautiskajām institūcijām, lai sasniegtu kopējus mērķus.

Partneri un sponsori